MVO      

Afvalverwerking

Afvalproductie die bij de projecten van Witteveen grond weg- en waterbouw vrij kunnen komen zijn:
- Beton
-Asfalt
- Klinkermateriaal
- Grond

Het vrijkomen van beton, asfalt is uitzonderlijk terwijl klinkermateriaal dagelijks als afvalproduct vrijkomt. Over het algemeen komt beton of asfalt vrij indien een bestaande, versleten wegconstructie wordt opgebroken en een nieuwe wordt aangebracht. Klinkermateriaal komt dagelijks vrij als restmateriaal bij bestratingwerkzaamheden en grond komt vrij bij grondverbeteringen. IIn voorkomende gevallen worden deze afvalproducten als volgt behandeld:
• Betonpuin, klinkerpuin en (niet teerhoudend) asfalt wordt afgevoerd naar een puinbreekinstallatie die voldoet aan de BRL 2506. Hiermee wordt zeker gesteld dat het beton hergebruikt wordt en de kringloop qua materiaalgebruik weer gesloten is.
• Teerhoudend asfalt(granulaat) wordt, conform de wettelijke eisen, behandeld als niet herbruikbaar afvalproduct en afgevoerd naar een erkende verwerker.
• Onbeschadigd bestratingsmateriaal wordt op de projectlocatie ontdaan van grondresten en centraal verzameld voor hergebruik in andere projecten

Het gebruiken van betonafval als grondstof voor nieuwe wegen past uitstekend in de Cradle to Cradle (C2C) benadering.