Projecten      

Bestratingswerk

Bestrating in de wegenbouw is in tegenstelling tot een gesloten verharding ( asfalt of beton ) opgebouwd uit losse elementen die in meer of mindere mate met elkaar verbonden zijn. Dit type weg werd al aangelegd in de oudheid, een beroemd voorbeeld hiervan is de Via Appia die twee duizend jaar geleden door de Romeinen is aangelegd.

Witteveen grond weg- en waterbouw heeft zich vanaf het begin van haar oprichting gespecialiseerd in het handmatig aanbrengen van bestratingmaterialen. Tegenwoordig heeft het bedrijf, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zich ook toegelegd op het machinaal aanbrengen van deze materialen zonder daarbij het aloude ambacht de rug toe te keren.
Klik rechts op de foto's.