Projecten      

Grondwerk

Grondwerk vormt in de civiele techniek de voorbereiding van de daadwerkelijke aanleg van de wegen en vormt daarnaast een essentieel onderdeel van de verkaveling en inrichting van landbouwgronden. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind, zand en funderingsmaterialen.


Witteveen grond weg- en waterbouw houdt zich al vijftig jaar bezig met het aanbrengen van wegfunderingen voor wegverhardingen en het toepassen van grondverbeteringen.
Klik rechts op de foto's.