Home      

Welkom op de site van Witteveen grond- weg- en waterbouw

Witteveen grond weg- en waterbouw is in haar 50 jarig bestaan van een familiebedrijf in de straatmakerbranche uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf met een klinkende naam als aannemer van civieltechnische werken.
De belangrijkste peilers onder het bedrijf zijn het leveren van kwaliteit en het nakomen van afspraken waardoor de basis wordt gelegd voor onderling vertrouwen en respect.

Tevens is Witteveen grond weg- en waterbouw een innige samenwerking aangegaan met ROC de Friese Poort met als doel het civieltechnisch onderwijs toe te snijden op de werkelijkheid. Dit heeft geresulteerd in het opleiden van het eigen personeel en het opstarten van de projecten “ Leerlingbouwplaatsen Infratechniek “ en “Wegwijs in Ondernemen” welke terug te vinden zijn op de website: www.deviawijzer.nl

Witteveen grond weg- en waterbouw zal zich in de komende decennia blijvend vernieuwen om aan de nieuwe voortschrijdende inzichten in de civiele techniek en aan de eisen van onze opdrachtgevers te kunnen voldoen.