MVO      

Menselijke aspecten

Het beleid van Witteveen grond weg- en waterbouw op gebied van menselijke aspecten komt tot uitdrukking in de volgende thema’s:
- bevordering arbeidsparticipatie van zwakke groepen.
- opleiden van eigen medewerkers
- het actief aanbieden van stageplaatsen.
- actief veiligheidsbeleid.
- machinaal straten

• Arbeidsparticipatie van zwakke groepen
Jaarlijks beginnen zo’n vierduizend leerlingen met een beroepsopleiding in de bouw. Voor het praktijkgedeelte van de opleiding hebben leerlingen werk op de bouwplaats nodig. Witteveen is een erkend leerbedrijf en biedt daarmee aanstormend talent de kans om praktijkervaring op te doen. Om die erkenning te krijgen is binnen Witteveen personeel opgeleid om als leerlingbegeleider te fungeren. Gemiddeld bestaat circa 5% van het medewerkersbestand van Witteveen uit leerlingen die gebruik maken van de mogelijkheid van een begeleid leerwerktraject.

• Veiligheid
De directie van Witteveen is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Als uitvloeisel daarvan wordt een actief beleid gevoerd ter bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. Bij Witteveen gaat dit beleid verder dan alleen de wettelijke minimale eisen. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om het beleid van veiligheid en arbeidsomstandigheden door een onafhankelijke partij te laten toetsen volgens de VCA - norm.

Witteveen kent een lange historie met VCA – certificering. Het bedrijf is in 1998 voor het eerst gecertificeerd en was daarmee een van de regionale voorlopers in haar branche. Als onderdeel van de VCA – certificering worden periodieke herhalingsopleidingen uitgevoerd op gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Witteveen wordt jaarlijks getoetst door een door de Raad van Accreditatie bevoegd verklaarde Certificerende instelling.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden diverse materieelstukken gebruikt. Witteveen investeert bij voortduring in middelen die de laatste stand der techniek volgen en bijdragen aan een betere ergonomie op de werkplek. Materieel wordt middels onderhoud en jaarlijkse keuringen in goede en veilige staat gehouden.
Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen wordt door het management van Witteveen toezicht gehouden op zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werken. Hierdoor is directe bijsturing in de prakrijk mogelijk. Maandelijks worden daar bovenop door de leidinggevende veiligheidinspecties uitgevoerd. De rapportages van deze inspecties krijgen opvolging in het management team.