MVO      

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De bouw en civiele bouw hebben een grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt vijftig procent gebruikt in het bouwproces en is de bebouwde omgeving goed voor één derde van alle broeikasemissies. Daarnaast is bouwafval één van de grootste afvalstromen waardoor er veel aandacht besteedt dient te worden aan het verduurzamen van het bouwproces.

Duurzaam bouwen betekent dat het bouwproces en het, uit het proces voortvloeiend, eindresultaat zo weinig mogelijk schade toe moet brengen aan de mens en het milieu waarbij het toepassen van minder, herbruikbare en duurzame materialen een cruciale rol spelen om te komen tot bouwwerk met blijvende gebruikswaarde.

Witteveen grond weg- en waterbouw vindt dat een correcte omgang met mens en milieu een basisvoorwaarde is van goed ondernemerschap.
Speerpunten hiervan zijn:
• Energie zuinig werken.
• Inkoop CO2 compensatie.
• Duurzaam inkopen.
• Bouwafval te scheiden en af te voeren naar gecertificeerde instellingen voor hergebruik.
• Het inzetten van hulpmiddelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
• Investeren in opleidingen.
• Open communicatie van eigen beleid.

Witteveen grond weg- en waterbouw denkt hiermee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en de arbeidsomstandigheden.