Projecten      

Onderwijs

Witteveen Grond, Weg- en Waterbouw en ROC Friese Poort te Drachten hebben gezamenlijk het project “Leerling-bouwplaatsen infratechniek” gestart om het praktijk leren te verbeteren in de BOL – en BBL opleiding Infratechniek op niveau 2,3 en 4,
Infratechniek, ook wel Grond, Weg en Waterbouw genoemd, heeft alles te maken heeft met bouwen boven en onder de grond en in en op het water.
Leerlingen kunnen na hun opleiding aan de slag bij aannemersbedrijven, ingenieursbureaus, of overheidsinstellingen ( bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, of een gemeentelijke afdeling weg en waterbouw).

De werkwijze is wezenlijk anders dan in een normale stage, waar de leerling slechts “meeloopt” en niet zelf verantwoordelijk is voor de projectresultaten. Normaliter is een werk waarop een leerling stage gaat lopen reeds voorbereidt en in uitvoering waardoor de leerling geen kennis opdoet met alle ins en outs van een Infratechniek werk en zich daarom slechts een beperkt aantal beroepcompetenties kan eigen maken en geen verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat.

Op een leerling bouwplaats Infratechniek krijgt de leerling daarentegen de gelegenheid het project zelfstandig voor te bereiden, te calculeren, de (werk) tekeningen te maken en onder begeleiding het project daadwerkelijk uit te voeren. Dit laatste houdt niet alleen in het zelf aanleggen van bijvoorbeeld een rioleringssysteem, maar ook het bestellen en afroepen van materialen en materieel, het samenstellen van uitvoeringsploegen, communicatie met opdrachtgevers en onderaannemers, en dergelijke.
Bijzonder aan Infratechniek projecten is dat het doorgaans niet gaat om werkzaamheden in een geconditioneerde (fabrieks)ruimte, maar om werk in de openbare ruimte. Om die reden zijn beroepscompetenties als het bedenken en aanbrengen van verkeersvoorzieningen (bebording, omleidingen) en andere noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen heel belangrijk voor middenkaderfunctionarissen in de Infratechniek. Daarbij hoort ook het informeren van omwonenden en het onderhouden van een goede communicatie met diverse instanties (politie, brandweer, waterleiding- en andere nutsbedrijven). Deze (sociaal-maatschappelijke) beroepscompetenties kunnen alleen goed worden aangeleerd in de praktijk, op concrete projecten. Daarnaast hebben de partners van het project gemeend een ondernemerscompetentie aan de opleiding te moeten toevoegen om het inzicht in ondernemen te verbeteren.

Doordat de deelnemers op leerling bouwplaatsen werken aan prestaties die aansluiten bij het specialisme van het betreffende uitvoerende bedrijf, komen ze alle beroepssituaties tegen waarop de opleiding dient voor te bereiden. Er is een gezamenlijk systeem ontwikkeld, waarbij de deelnemers rouleren over verschillende bouwplaatsen van diverse deelnemende bedrijven. Leerlingen die een bouwplaats verlaten, kunnen de nieuwe stagiaires inwerken op de praktijkplek die ze gaan verlaten, waardoor deelnemers elkaar begeleiden. Door deze voor Nederland geheel nieuwe wijze van stage lopen ontstaat een motiverende leeromgeving en sluit de opleiding beter aan op de werkelijkheid.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint presentatie

Presentatie Tjalleberd