Projecten      

Waterbouw

In een waterrijk land als Nederland is de waterbouw een uitermate belangrijk instrument om ons te beschermen tegen de zee en er voor te zorgen dat het oppervlakte water op een efficiënte wijze wordt afgevoerd en gereguleerd.
Al meer dan tweeduizend jaar houden inwoners van onze regio zich bezig met de strijd tegen het water. Eerst door het opwerpen van terpen en daarna door het maken van zeedijken.

Witteveen grond weg- en waterbouw houdt zich regelmatig bezig met kleinschalige waterbouwkundige werken zoals het aanbrengen van beschoeiingen, damwanden en bruggetjes.